Presenter, pust og prestér!

Presenter, pust og prester!

vær din egen verktøykasse

 • Skulle du ønske det å holde presentasjoner var en glede?
 • At du nådde frem slik du ønsket, og enkelt pustet deg gjennom?
 • At du beholdt roen i pressede situasjoner?

Få lederverktøy om kroppsspråk, stemmebruk og pust

Hege Svenningsen har lang erfaring som allmennlege, og brenner for pust og helse, mens Sibeth Hoff har stått på scenen et helt liv, og brenner for formidling. Sammen har de skreddersydd et unikt kurs for deg som er leder. Kurset er fylt med enkle, praktiske verktøy som kan benyttes til enhver tid, på ethvert sted.

 • Hvordan kommunisere med varme, kraft og tydelighet
 • Hvordan regulere din indre og ytre tilstand gjennom pust
 • Hvordan være like effektiv, med mindre stress

Kurset vil foregå på vakre Bjellandstrand gård, i hjertet av Raet nasjonalpark. Med åpent hav, rullestein, rosehage, strandhage og fantastisk mat, er det duket for en opplevelse av de sjeldne.

Du vil, i en eksklusiv gruppe på 8 ledere/ mellomledere, få individuell oppfølging og skreddersydde løsninger.

Kombinasjonen av Sibeths bevisstgjøring rundt kroppsspråk og stemmebruk og Heges kunnskap om pusten som kraftfullt verktøy, vil gi tilgang til dine beste ressurser, både på det indre og ytre plan.

Hege og Sibeth skaper et trygt rom ved å vektlegge humor, lekenhet og positive tilbakemeldinger. Samtidig utfordrer og strekker de hver deltager. Alle får individuell praktisk regi, samt øvelser i samarbeid med andre.

Innhold

Kommunikasjon er en risikosport: forskning viser at hele 93% består av kroppsspråk og stemmebruk. Vi tolker hverandre hele tiden, uten å være bevisst på det. Hva vi selv mener den vi prater med egentlig sier og føler. Derfor blir måten vi sier ting på viktigere enn hva som faktisk blir sagt.

Pusten former våre liv: vi puster cirka 22 000 ganger per dag. Forskning indikerer at mellom 10 – 50% av oss har helseplager som skyldes pustemønstre. Hvordan vi puster påvirker alt fra fysiologi og holdning til emosjonell regulering og indre balanse. Vi speiler hverandres pust, så hvordan du puster påvirker også de rundt deg.

Bevisstgjøring er første steg til endring. Som leder er det å holde presentasjoner og møter en viktig del av jobben, og måten du gjør det på bestemmer hvorvidt du får med deg dine medarbeidere eller ikke. Vi benytter derfor presentasjoner som ramme rundt arbeidet på kurset, for å ta tak i hva som skjer med oss og kommunikasjonen under press.

Vi er flinkere til å tolke andre, enn å være bevisst på hva vi selv utstråler og sender ut med eget kroppsspråk, og får sjeldent, eller aldri, konstruktive individuelle tilbakemeldinger på hva slags effekt vi har på de rundt oss. Hvordan vi oppfattes og tolkes, på godt og vondt.

Å forstå hvordan pusten virker i oss og bevisst endre uheldige mønstre, gir oss også muligheten til å ta kontroll over vårt eget liv og helse.

På dette kurset vil du lære å veilede deg selv med hensyn til alt fra fokus, tilstedeværelse, nerver, stemmebruk og kroppsbevissthet. Hvordan du kan bruke tekniske hjelpemidler, personlighet, sjarm og humor for å nå frem til både tilhørere og kollegaer på best mulig måte. Hvordan pusten fungerer, med økt bevissthet og enkle forståelige øvelser for å oppnå økt velvære, inspirasjon og sinnsro. Når som helst og hvor som helst.

Du blir kjent med deg selv og hvordan du oppfattes, og med pusten som din medisin og verktøykasse. Du lærer pusteøvelser og verktøy som kan tilpasses både jobb og dagligliv.

Ved å utvide verktøykassen vil vi bidra til en mindre stressende hverdag.

Hvordan jobber vi

Skuespillere jobber mest praktisk. Å skjønne noe med hodet, er ikke det samme som å skjønne det med kroppen.

Det finnes i følge Sibeth ingen fast mal alle bør følge når de presenterer, hun vil derfor hjelpe hver enkelt til å være sitt beste jeg. Samtidig er det noen enkle grunnregler.

Det er lettere å engasjere tilhørerne hvis du lever deg inn i budskap og formidling. Perfekt er ofte kjedelig. Klarer du å vise din personlighet under press, er du vanskeligere å avvise.

Sibeth bruker derfor forskjellige tilnærmingsmetoder, avhengig av den enkelte deltagers behov.

Gjennom Heges undervisning vil du gjennom økt kunnskap og enkle praktiske øvelser lære hvordan kroppens indre regulering fungerer.  Hvordan du ved hjelp av pusten kan øke aktivering, fokus eller ro. Hvordan muskelen diafragma dirigerer all muskulatur fra nakke til bekken i et finstilt samspill, når den får lov. Hvorfor nesen er til å puste med. Hvordan du gjennom riktig pust gir mer oksygen til cellene, og med det får vitale celler. Det vil si en vital kropp. 

Ved hjelp av skuespillerverktøy, blir du bevisstgjort stemmebruk, hvor mye plass du gir eller tar, tilstedeværelse, hvordan du skaper dialog, håndterer spørsmål og hva slags stemning du skaper. Mellom presentasjonene og øvelsene vil du lære pusteverktøy for håndtering av stress og nerver. Dette gir økt yteevne, samtidig som du tar vare på egen helse og er mer tilstede i deg selv.

Du vil få konstruktive tilbakemeldinger underveis, gitt med gode intensjoner, basert på kunnskap. Dine styrker vil forsterkes. Det er minst like viktig å bevisstgjøres på hva du gjør riktig, som å bli gjort bevisst på hva som kommer i veien for deg og ditt budskap. Vi spenner oss mindre når vi gir fokus til det som fungerer .

Mye oppmerksomhet vies også til tekniske hjelpemidler. All læring og kommunikasjon foregår på det menneskelige plan, så hvis teknikken får for stor oppmerksomhet og fokus i formidlingen mister vi kontakt med tilhørerne. Dette er en balansegang som enkelt kan justeres ved bevisstgjøring.

Som et velkomment bidrag i undervisningen, vil Sibeth bidra med egen musikk.

Vi vil begge dager få servert deilig lunsj, og etter kurset første dag vil vi sammen skape et nydelig måltid i Strandhagen.

Om kursholderne

Sibeth Hoff

Sibeth har blitt oppfostret på både musikk og pedagogikk. Hennes far, Trygve Hoff, var visesanger og hennes mor, Kari, spesialpedagog. Selv ble hun en salig blanding.

Hun har stått på scenen et helt liv, og ble utdannet til skuespiller i Storbritannia. Hun har erfaring fra film, teater, TV, radio og lydbøker. I 2010 startet hun å lage egen musikk. Siden har hun gitt ut EP, LP, og 3 singler i 2023.

De siste 20 årene har Sibeth holdt kurs og foredrag i presentasjonsteknikk for alt fra store bedrifter til politikere, ledere og ansatte innen både privat næringsliv, stat og kommune. Hennes kundeportefølje spenner fra Norsk Hydro til DnB, Politihøgskolen, Riksrevisjonen og Rolls Royce, for å nevne noen. Med sin bakgrunn på 8 år i England, holder hun også kurs på engelsk.

Les mer …

I 2003 startet Sibeth sin karriere som kursholder, sammen med en gruppe skuespillere. Det ble fort tydelig at en skuespillers kunnskap mht kroppsspråk og stemmebruk var mer enn relevant for andre yrkesgrupper. Siden mer enn 90% av kommunikasjonen består av disse faktorene, hjelper det lite hvis den som holder presentasjonen kan alt om innholdet, uten å formidle det på riktig måte. Innholdet du formidler blir forsterket, eller svekket, av kroppsspråk og stemmebruk.

En annen fordel skuespillere har, er erfaringen med nerver og prestasjon. Ved å leve av å stå på scenen, har de opparbeidet seg teknikker og bevissthet rundt hvordan det kan håndteres, som andre yrkesgrupper kan dra mye nytte av. En skuespillers kunnskap rundt fokus på scenen (mht posisjonering og powerpoint bruk), dialog med publikum, tekstforståelse, innlevelse, improvisasjon og tilstedeværelse er også nyttig.

Hun tok utdanning i NLP (Nevrolingvistisk programmering) i 2007, et nyttig verktøy når det kommer til tankemønstre, selvkritikk, indre dialog og visualisering. Det veileder deg til å unngå å gå i veien for deg selv – gjennom å øke bevisstheten rundt hva du gjør og hvordan du tenker, både før, under og etter en presentasjon.

Hege Svenningsen

Hege er spesialist i allmennmedisin og lang erfaring som fastlege.  Hun har videreutdanning som enhetsterapeut, pusteterapeut og yogalærer.

Hun har som fokus å ivareta og styrke det friske. De siste årene har Hege vært lidenskapelig opptatt av pust, og hvordan den påvirker livene våre på så mange plan.

Les mer …

Å være fastlege er en stressende jobb, og Heges arbeidshverdag har vært fylt med mennesker som i stor grad har vært nær, eller tippet over kanten, for hva de kunne mestre.  Hun vet hvor skoen trykker og hva som skal til for å komme i vater og finne arbeidsgleden igjen.

Hege har alltid vært nysgjerrig på holistisk tenkning rundt helse. På legekontoret startet hun, sammen med sin kollega Veslemøy Hippe, som de første i Norge, undervisning i Mediyoga. De har kurset kontinuerlig fra de startet for 9 år siden, og har sett hvor god innvirkning det har hatt for mange pasienters helse. Mediyoga har etterhvert blitt mye brukt innen norsk helsevesen.

For fem år siden befant hun seg selv helt på kanten, med en kropp der alle muskler gjorde vondt, og med søvnvansker og tankekjør. Hennes søken etter verktøy for å mestre egen og pasienters hverdag begynte da for alvor. Hun utdannet seg som Enhetsterapeut hos Audun Myskja. Pust ble hennes store lidenskap. Hun har fordypet seg i emnet gjennom pusteterapeut utdanning og Asthanga yoga lærerutdanning, i tillegg til diverse kurs og forskning. Hun jobber for tiden med et pilotprosjekt om pust som verktøy i allmennpraksis hos pasienter med symptomer og plager som hodepine, indre uro, mage/tarm besvær og muskelsmerter. Hun holder foredrag, kurs og retreater.

Bjellandstrand gård

Bjellandstrand gård har sin historie tilbake til 1650 hvor tradisjonelt landbruk og fiske har gitt de som har bodd på gården en arbeidsplass gjennom generasjoner. I 1920 kom gården inn i familien Ramsvatn, hvor Unni og Jon Ramsvatn åpnet Bjellandstrand gård for sine gjester i 2005. Her legger de vekt på sin gode kvalitetsmat, hyggelige atmosfære samtidig som de synes det er viktig å være et tilstedeværende vertskap.

I de senere år har vi i tillegg vært opptatt av å utvikle stedet til å bli litt mer enn et ordinært arrangementssted. Ønsket er at du som gjest skal føle på en ro når du besøker oss, men også at omgivelsene skal være til inspirasjon og glede. Vi alle har behov for påfyll i en hektisk hverdag og det tror og håper vi du får på vakre Tromøy ytterst ved havet med Raet nasjonalpark som nærmeste nabo.

Bjellandstrand gård eies og drives av Unni og Jon Ramsvatn som selv har mange år bak seg som ledere i næringsliv og organisasjoner. De gjorde et modig valg i 2005 ved å bryte det såkalte “karrierelivet” for å følge drømmen om et roligere og mer balansert liv på landet. Møt et vertskap som i tillegg til å skape en unik ramme rundt ditt opphold forteller sin historie. Ble drømmen slik de hadde tenkt? Hvordan håndterer de stress, ulike typer bekymringer og lange arbeidsdager med lite fritid, uten at det går utover livskvaliteten. De har vært igjennom mange ulike faser hvor justeringer og endringer har vært helt nødvendig for å holde på arbeidsgleden i en hektisk hverdag.

Les mer …

Vi håper vi gjennom å dele vår historie og at du får ta litt del i “livet på gården” vil være til inspirasjon og nytte for deg. Målet vårt er å øke bevisstheten rundt egne valg, og hvor mye noen ofte små justeringer i livet kan være avgjørende for et mer balansert liv.

I tillegg til gårdens vakre rosehage har vi Strandhagen som ligger vakker til med havet som nærmeste nabo. Her har vi anlagt en nytte hage på 8 mål med såhus, drivhus, utekjøkken og vår herlige italienske bakerovn fra Firenze. Her dyrker vi alt fra urter, grønnsaker, frukt og bær. I tillegg til masse vakre blomster til alle våre bryllup som fyller gården på sommeren.

Strandhagen ble til etter inspirasjon og samarbeid med, danske Susanne Helberg som har designet hagen etter forskningsbaserte prinsipper på helsefremmede utemiljøer. Hagen benyttes som en arena for ulike aktiviteter på gården hvor påfyll, inspirasjon, tilstedeværelse og ro er viktige ingredienser. Følgeforskning ble gjennomført i 2017 i samarbeid med Universitetet i Lund i Sverige og deres forsknings hage, Alnarp.

Vi lager gjerne mat sammen på utekjøkkenet hvor vi sammen med våre gjester tryller frem de nydeligste retter kun ved hjelp av bålpanner og en vedfyrt bakerovn. Om været ikke er på vår side flytter vi inn på vårt trivelige gårdskjøkken som også har en ekte vedfyrt Valloriani ovn fra Firenze og en stor kjøkkenøy vi kan samles rundt.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og håper du og dine kolleger ønsker å besøke oss på Bjellandstrand gård!

Praktisk info

Pris per deltager: 12 500 kr

Inkluderer kurs, kaffe/ te, musikk, deilig lunsj begge dager og middag med lokale råvarer og felles matlaging i gårdens Strandhage sammen med vertskapet første kursdag.

Datoer:

 • 25-26 april 2023
 • 12-13 september 2024

Andre datoer kan avtales hvis ønskelig.
Det er også mulig å utvide kurset ved å starte kvelden før med lett introduksjon og kveldsmat.

Overnatting kan arrangeres hvis ønskelig på Tromøy, Arendal Herregaard Spa & Resort www.arendalherregaard.no

(5 minutter med bil) Det er flere utleie hytter i området med gåavstand på vakre kyststier. Vi hjelper gjerne til med å formidle dette.

Andre muligheter er Hove leir www.hoveleirsenter.no som i likhet med Arendal Herregaard er i gåavstand til Bjellandstrand gård.

Det er også flere hotel i Arendal sentrum (15 min med bil)

Program

Dag 1

 • 09:00 – 09:30 Start og introduksjon
 • 09:30 – 10:15 Presentasjonsrunde no 1 + tilbakemeldinger
 • 10:15 – 10:30 Pause
 • 10:30 – 10:50 Pust verktøy 1: Sammenhengen mellom pust og sinnsstemning
 • 10:50 – 11:15 Kroppsspråk verktøy 1:  Hvor mye plass tar/ gir du
 • 11:30 – 11:45 Pause med frukt og nøtter
 • 11:45 – 13:00 Pust verktøy 2 : Muskulær funksjon
 • 13:00 – 14:00 Lunsj
 • 14:00 – 14:30 Kroppsspråk verktøy 2: Stemmebruk og tekstarbeid
 • 14:30 – 15:30 Pust verktøy 3 : Det autonome nervesystemet
 • 15:45 – 16:55 Presentasjonsrunde no 2
 • 16:55 – 17:00 Prat om i dag og morgendagen
 • 17:00 – 20:00 Felles matlaging og samvær i Strandhagen

Dag 2

 • 09:00 – 09:30  Morgenstrekk
 • 09:30 – 10:15  Runde om gårsdagen
 • 10:15 – 10:30  Kroppsspråk verktøy 3: Nerver og sang
 • 10:30 – 10:45  Pause
 • 10:45 – 11:00  Pust verktøy 4: Fokus
 • 11:00 – 12:30  Presentasjonsrunde no 3: Tre presentasjoner + tilbakemeldinger
 • 12:30 – 13:15 Lunsj
 • 13:15 – 13:30 Pust verktøy 5: Maks lading og balanse
 • 13:30 – 15:00 Presentasjonsrunde no 3: Tre presentasjoner + tilbakemeldinger
 • 15:00 – 15:15 Pause
 • 15:15 – 16:15 Presentasjonsrunde no 3: To siste presentasjoner + tilbakemeldinger
 • 16:15 – 16:45 Avsluttende runde
 • 16:45 – 17:00 Hva tar du med deg hjem
 • Dato: 25-04-2024
 • Tid: 09:00 (Europe/Oslo)

Påmeldingsfrist utløpt!!

Relaterte hendelser